ยุติการให้บริการ

เรียน ลูกค้าที่เคารพ

นับเป็นเวลา 3 ปีที่ Gu-Host ได้เปิดให้บริการ Web Hosting และ บริการจดโดเมน เว็บไซต์ แก่ธุรกิจต่างๆ มากมาย จวลจนมาถึงบัดนี้ เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจ และ ตัวผมเองที่ไม่สามารถดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องขอยุติการให้บริการของระบบ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 หลังจากเวลา 21:00 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลูกค้า Web Hosting ที่ยังไม่หมดอายุ

- ทางผมยินดีที่จะคืนเงินให้แก่ท่าน ตามคิดตามจำนวนวัน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 จนถึงงวันหมดอายุของท่าน
- ท่านสามารถ Download File ของเว็บไซต์ของท่านได้ตลอดเวลา จวบจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยหลังจากนั้น ผมจะทำการเก็บ Backup File ล่าสุดเอาไว้เป็นเวลา 3 เดือน โดยที่ท่านยังคงสามารถติดต่อผม เพื่อขอลิ้งค์ในการ Download File Backup เว็บไซต์ของท่านได้เสมอๆ
- ผมจะลบ Backup File ทั้งหมดหลังจากวันที่ 30 มีนาคม 2559

ลูกค้า จดโดเมนเว็บไซต์ ที่ยังไม่หมดอายุ

- ท่านสามารถใช้งานโดเมนของท่านได้จนหมดอายุ หรือจะ Transfer Domain ของท่านไปจดที่อื่นได้ทันที ซึ่งจำเป็นต้องทำก่อนวันหมดอายุของโดเมนของท่าน 30 วัน
- ตราบเท่าที่โดเมนของท่านยังไม่หมดอายุ ท่านสามารถติดต่อผม เพื่อขอรับรหัสในการ Transfer Domain ได้ตลอดครับ

ลูกค้า อื่นๆ ที่ต้องการติดต่อสอบถาม

- ท่านสามารถติดต่อผมทางอีเมล์ [email protected] ได้ตลอดจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
- หลังจากนั้นหากท่านมีความประสงค์ที่จะขอติดต่อผม หลังจากนั้น กรุณาแจ้งผมเป็นการส่วนตัว เพื่อขอรับช่องทางการติดต่อหลังจากนั้น ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ครับ

การขอคืนเงินสำหรับลูกค้า Web Hosting

- ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินคืน ผ่านการโอนผ่านธนาคาร ได้ครับ โดยให้แจ้งมายังเมล์ [email protected] ว่า username ที่ใช้งาน หรืออีเมล์ที่ติดต่อ ชื่ออะไร พร้อมทั้งแนบรูปภาพต่างๆ มาให้ผมตามนี้ครับ
--- หน้า Bookbank สำหรับขอคืนเงิน
--- ภาพสำเนาบัตรประชาชน (ควรให้ชื่อเดียวกับหน้า Bookbank)
- หากหลักฐานการขอคืนเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน เนื่องจากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นเจ้าของ Web Hosting จริง นะครับ
- หลังจากแจ้งเลขที่บัญชีเข้ามาแล้ว ผมจะทำการตรจสอบข้อมูล หากถูกต้องผมจะทำการแจ้งกลับไปภายใน 3-5 วันทำการ ถึงรายละเอียดเงินที่จะคืน และวิธีการคิดคำนวน กลับไปให้ครับ
- หากยืนยันจำนวนเงินถูกต้อง ผมจะทำการโอนเงินคืนภายใน 3 วันทำการ ครับ

ข้อควรทราบ

- หากต้องการขอเงินคืนหลังวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จะไม่สามารถติดต่อผมทางอีเมล์ [email protected] ได้อีก เพราะฉะนั้น รบกวนติดต่อก่อนหน้านั้นสัก 1 อาทิตย์ เป็นดีครับ
- ทางเราจะไม่รับผิดชอบ หากมีข้อมูลเสียหาย แล้วไม่มีการแจ้งเพื่อขอไฟล์ใหม่ก่อนเดือนมีนาคม